Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

DLA LIDERA (online)

Data dodania: 02.11.2022
Kiedy: NA ZAMÓWIENIE (Szkolenia online)
Gdzie: DO UZGODNIENIA
Cena: 1600 800 zł brutto
KOMPETENTNY LIDER

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów chcących poznać różnorodne techniki inspirowania, motywowania i budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu. Dla osób przygotowujących się do objęcia stanowisk związanych z angażowaniem i inspirowaniem ludźmi. Dla liderów organizacji pozarządowych i politycznych. Dla kandydatów na radnych, posłów i senatorów. Dla menedżerów firm.

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE WIEDZIAŁ I ZNAŁ:

Najważniejsze aspekty- inspirowanie i angażowanie pracowników.

Metody i techniki rekrutacji i budowania efektywnych zespołów.

Metody i techniki wyznaczania celów sobie i innym oraz monitorowania efektów.

Style zarządzania i modele przywództwa.

Jak można zyskać charyzmę.

Jakich błędów nie popełniać w roli lidera.

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE UMIAŁ:

Określić elementy swojego wizerunku, komunikacji niewerbalnej i przesłania z perspektywy widza, słuchacza, odbiorcy mediów elektronicznych. Dzięki temu mogą świadomie dopasowywać używane środki wyrazu do konkretnego zadania i tym samym zwiększać skuteczność perswazyjną przekazu.

Używać krótkiej formy wypowiedzi eksperckiej, która jest podstawą skutecznej wypowiedzi medialnej. Sprawność w używaniu tej formy przekazu przekłada się na podniesienie skuteczności we wszystkich formach wystąpień publicznych.

Rozpoznawać manipulacje i bronić się przed nimi. Rozmawiać z mediami w w trudnych sytuacjach oraz dobrze odpowiadać (lub nie) na trudne pytania.

POSTAWA LIDERA ZDOBYTA NA SZKOLENIU:

Odpowiedzialna i etyczna postawa wobec innych.

Kultura i obycie w strefie organizacji pożytku publicznego i dobra społecznego

Skuteczność w roli lidera

Charyzmatyczna postawa, za która pójdą inni.

CO W PROGRAMIE?

Lider- czyli moja droga do doskonałości.

JA” lider czyli kto?

Samoświadomość jako podstawa budowy przywództwa.

Cechy najskuteczniejszych przywódców, czyli co tworzy lidera.

Personal Branding, Wizerunek lidera

Wystąpienia publiczne jako element budowania wizerunku

Budowanie autorytetu

Stres w życiu lidera

Lider Coachem i Mentorem –czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez indywidualne działania rozwojowe.

Czym jest coaching i mentoring.

Style zarządzania wg. Herseya i Blancharda.

Zasady wspólnej pracy i rola lidera jako coacha.

Model GROW i REGROW

Koło wartości i modele zasobów.

Poziomy Diltsa.

Trening umiejętności coachingowych.

Lider Przywódcą – czyli przywództwo dla osiągania właściwych rezultatów.

Horyzont przywódcy – czyli wizja, strategia, cele i wartości

Liderzy zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania

Inteligencja emocjonalna, a przywództwo

Modele przywództwa – Przywództwo na poziomie 5

Kluczowi ludzie są ważni – najpierw kto potem co.

Proces świadomego podejmowania decyzji i stawianie tez

Ważne! Powyższe treści szkoleniowe są wstępną propozycją do wyboru. Ostateczny program zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być nie wystarczające proponujemy każdemu liderowi dodatkowe szkolenie z kompetencji menedżerskich.

Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, żeby przynieśli ci drewno i przygotowali narzędzia; nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.”- Antoine de Saint Exupery

Zapisz się na szkolenie już dziś!