Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ ORAZ STUDENTÓW WARSZTATY Z TECHNIK SZYBKIEJ I EFEKTYWNEJ NAUKI

Data dodania: 02.02.2020
Kiedy: Szkolenia stacjonarne i online
Gdzie: POZNAŃ
Cena: 1200 500 zł brutto

WARSZTATY Z TECHNIK SZYBKIEJ I EFEKTYWNEJ NAUKI

Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska,

DLA KOGO?

Szkolenie jest holistycznym podejściem do wspomagania rozwoju Dziecka.

Przeznaczone dla 3 grup wiekowych:

dla dzieci w wieku 7-10 lat,

dla nastolatków 11-15 lat,

dla młodzieży 15-18 lat,

Wszystkich uczniów przygotowujących się do egzaminów i chcących rozwinąć wszystkie kluczowe kompetencje.

Jest to pigułka narzędzi efektywnego uczenia się, metod radzenia sobie ze stresem. Kompetencje nabyte podczas szkolenia pozwalają lepiej porozumieć się z innymi. Warsztaty stymulują zmysły i rozwój prawej i lewej półkuli mózgu między innymi poprzez techniki relaksacyjne i oddechowe niwelujące stres.

Warsztaty dla młodzieży

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE ZNAŁ:

Metody i techniki koncentracji uwagi,

Jak uaktywniać pamięć długotrwałą i wewnętrzne zmysły,

Metody i techniki kreatywnego myślenia,

Metody lepszego spostrzegania, „bycia tu i teraz”,

Stan skupienia potrzebny do pozazmysłowej percepcji.

Holistyczne podejścia do higieny umysłu,

Umiejętności wizualizacji (myślenia obrazami),

Pozna umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,

Pozna nowe technologie i dowie się jak wykorzystać sztuczną inteligencję i Chata GPT

Jak wzmacniać mózg i jak budować połączenia neuronowe w mózgu,

Sprytne sztuczki wspomagające pamięć.

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE UMIAŁ:

Koncentrować się, skutecznie uczyć się i komunikować:

Stosować techniki pamięciowe,

Stosować myślenie wizualne sketchnoting- proste techniki uczenia się.

Panować nad emocjami i zarządzać stresem przed sprawdzianem.

Osiągnąć stan aktywnej koncentracji bez względu na otoczenie,

Realizować zadania w poczuciu własnej wartości i pewności siebie,

POSTAWA UCZNIA ZDOBYTA NA SZKOLENIU:

Poczucie wspólnoty poprzez doradztwo rówieśnicze

Wzrost empatii – lepsza umiejętność czytania emocji i reagowania na emocje

Wzrost inteligencji społecznej (lepsze relacje z rówieśnikami, rodzicami, osobami starszymi)

Lepsze zarządzanie sobą w czasie (mniej spóźnień, szybsze wybieranie się do szkoły)

Dobre samopoczucie i życie w harmonii z samym sobą wpływa pozytywnie na każde działanie i dodaje odwagi w radzeniu sobie z codziennymi przeciwnościami.

Otwarta i tolerancyjna postawa życiową,

CO W PROGRAMIE?

Myślenie wizualne,

Techniki Pamięciowe,

Mindfulness,

Ćwiczenia na koncentrację,

Sztuczna inteligencja i Chat GPT

Nawyk uczenia się, czyli jak odrabiać lekcje łatwo i przyjemnie,

Sposoby notowania mind mapping i sketch noting,

Wyszukiwanie najważniejszych informacji w tekście,

Indywidualne style myślenia,

Szybsze i sprawniejsze uczenie się,

Zarządzanie sobą w czasie.

Ważne! Powyższe treści szkoleniowe są wstępną propozycją do wyboru. Ostateczny program zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych określonych grup.

Zapisz się na szkolenie już dziś!