Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

Akademia Rozwoju Iwona Mieczyńska

AKADEMIA BHP

Data dodania: 01.05.2020
Kiedy: NA ZAMÓWIENIE (Szkolenie online)
Gdzie: POZNAŃ
Cena: 500 zł brutto

Akademia rozwoju Iwona Mieczyńska, rozwój, BHP, Szkolenia rozwojowe,

AKADEMIA BHP

DLA KOGO?

Szkolenia wstępne czyli instruktaż ogólny i stanowiskowy zawsze musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Muszą go przejść osoby wymienione w &10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami:

Nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na
działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Pracownik przenoszony na inne stanowisko.

SZKOLENIE WSTĘPNE

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE POSIADAĆ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

Podstawowe przepisy BHP. Zarówno te ogólnie obowiązujące wynikające z Kodeksu pracy, jak i swoiste dla konkretnego zakładu. Przekażemy pracownikom zagadnienia określone w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny, liczony w godzinach lekcyjnych, trwających 45 minut, co równa się 2 godziny 15 minut

Przekażemy pracownikom niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

CO W PROGRAMIE?

Ramowy program instruktażu ogólnego.

Akademia rozwoju IM

SZKOLENIE WSTĘPNE

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

UCZESTNIK PO SZKOLENIU BĘDZIE ZNAŁ:

Zapoznamy uczestników z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy ma różny czas trwania, w zależności od stanowiska pracy. Dla wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administracyjno – biurowych, minimum 8 godzin, liczone w godzinach lekcyjnych, trwających 45 minut, a zatem 6 godzin.

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach administracyjno – biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, trwa minimum 2 godziny lekcyjne, czyli 1 godzinę 30 minut.

Podkreślam, że są to czasy minimalne i mogą być dowolnie wydłużone o tyle, aby przekazać pracownikom niezbędną wiedzę z zakresu BHP, związaną z ich stanowiskiem pracy.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego zależy od:

przygotowania zawodowego pracownika,

dotychczasowego stażu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

CO W PROGRAMIE?

Program instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy ma ściśle określony przebieg.

Dla wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administracyjno – biurowych, instruktaż stanowiskowy składa się z 5 części:

  1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem.
  2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
  3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
  4. Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
  5. Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych składa się tylko z punktu 1.

Akademia Rozwoju Iwona Mieczńska

* – w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Trzeba pamiętać, że jest to program ramowy, a zatem jedynie zarys tematyki, którą należy zrealizować podczas instruktażu stanowiskowego. Na podstawie programu ramowego, należy stworzyć programy szczegółowe. Jest to oczywiście zadanie osób kierujących pracownikami, ponieważ to oni są odpowiedzialni za przeszkolenie pracownika w tym zakresie.

Szczegółowy program instruktażu stanowiskowego.

Opracowanie szczegółowych programów instruktaży stanowiskowych nie jest skomplikowane, ale wymaga trochę pracy. Dobra wiadomość jest taka, że to wysiłek jednorazowy, ponieważ programy będą służyły latami i jedyne, czego będą wymagały, to aktualizacji, kiedy zajdą jakieś zmiany.

W jaki sposób się do tego zabrać?

Trzeba punkt po punkcie przeanalizować ramowy program instruktażu stanowiskowego i do każdego punktu wypisać kluczowe aspekty na danym stanowisku. Należy mieć na uwadze, że pracownik jest nowy na danym stanowisku i nie ma o nim żadnej wiedzy. To osoba kierująca pracownikami musi przekazać pracownikowi wszystkie ważne informacje, ponieważ to ona ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych pracowników.

Jeśli nie masz czasu sam opracować szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego zleć go nam zrobimy to dla Ciebie.

Zmiany na stanowisku

Jeżeli na na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zostaną wprowadzone
zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, instruktaż stanowiskowy przeprowadzimy ponownie bo wynika to z przepisów rozporządzenia.

Do zakresu takich zmian zaliczają się przede wszystkim:

zmiany procesu technologicznego,

zmiany organizacji stanowisk pracy,

wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym ponad to

wprowadzenie do stosowania nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi przejść instruktaż stanowiskowy, który
przygotuje go do bezpiecznego wykonywania pracy
w zmienionych warunkach.

Dlatego tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

Dokumentacja

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego potwierdza się na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzór tego dokumentu jest określony przez rozporządzenie Karta szkolenia wstępnego możesz go sobie pobrać w wersji edytowalnej.

Warto zwrócić uwagę, że instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP i stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Zapisz się na szkolenie już dziś!